Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
377025

7 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, TRA CỨU, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 07/02/2023 16:20:38

Ngày 13/11/2022, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Điều 38 Luật Cư trú quy định “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về Cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104//2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Ngày 10/01/2023, UBND huyện Nga Sơn đã ban hành công văn số 85/UBND-CA về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.
Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.
Công dân có thể sử dụng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự cụ thể như sau:

ẢNH TTDC.png

Người sưu tầm: Phạm Thị Định - CC
VPTK

7 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, TRA CỨU, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 07/02/2023 16:20:38 (GMT+7)

Ngày 13/11/2022, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Điều 38 Luật Cư trú quy định “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về Cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104//2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Ngày 10/01/2023, UBND huyện Nga Sơn đã ban hành công văn số 85/UBND-CA về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.
Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.
Công dân có thể sử dụng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự cụ thể như sau:

ẢNH TTDC.png

Người sưu tầm: Phạm Thị Định - CC
VPTK

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC