Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
377025

XÃ NGA ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ngày 06/03/2023 11:52:27

Chiều ngày 21/02, Uỷ ban UBND xã Nga Điền tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Quang – HUV – Bí thư BCH Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Duy Thiệu – PBT – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phạm Văn Tân – PBT – Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ xã, Trưởng các đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức xã, cán bộ bán chuyên trách xã, Đại biểu HĐND xã, Ban giám đốc HTX NN, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng Trạm y tế xã, Thành viên Ban công tác mặt trận khu dân cư của 8 thôn, Bí thư chi bộ, trưởng 8 thôn cũng về dự đầy đủ.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Cầu – công chức địa chính tài nguyên đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và về hộ gia đình sử dụng đất. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND xã đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung lấy ý kiến trong dự thảo Luật Đất đai.


ĐẤT 3.jpg

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề như: Quyền sở hữu đất đai; Bồi thường tái định cư khi nhà nước giao đất; Giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử đụng đất... UBND xã Nga Điền đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên căn cứ kế hoạch của cấp trên và hướng dẫn tiếp tục lấy ý kiến của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

ĐẤT 1.jpg


ĐẤT 2.jpg

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luất Đất đai.

Người viết tin bài: Phạm Thị Định - CC VPTK

XÃ NGA ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Đăng lúc: 06/03/2023 11:52:27 (GMT+7)

Chiều ngày 21/02, Uỷ ban UBND xã Nga Điền tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Quang – HUV – Bí thư BCH Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Duy Thiệu – PBT – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phạm Văn Tân – PBT – Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ xã, Trưởng các đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức xã, cán bộ bán chuyên trách xã, Đại biểu HĐND xã, Ban giám đốc HTX NN, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng Trạm y tế xã, Thành viên Ban công tác mặt trận khu dân cư của 8 thôn, Bí thư chi bộ, trưởng 8 thôn cũng về dự đầy đủ.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Cầu – công chức địa chính tài nguyên đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và về hộ gia đình sử dụng đất. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND xã đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung lấy ý kiến trong dự thảo Luật Đất đai.


ĐẤT 3.jpg

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề như: Quyền sở hữu đất đai; Bồi thường tái định cư khi nhà nước giao đất; Giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử đụng đất... UBND xã Nga Điền đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên căn cứ kế hoạch của cấp trên và hướng dẫn tiếp tục lấy ý kiến của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

ĐẤT 1.jpg


ĐẤT 2.jpg

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luất Đất đai.

Người viết tin bài: Phạm Thị Định - CC VPTK

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC