Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
377025

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ngày 12/12/2017 22:39:36

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, xã Nga Điền có 3 làng: Chính Đại, Tòng Chính, Tân Chính. Sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền cách mạng lâm thời được thành lập ở ba làng. Tháng 4 năm 1949, Uỷ ban kháng chiến hàng chính xã Điều Hộ được thành lập, tên xã Điền Hộ có từ đây.

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới chế độ phong kiến tổ chức làng chia thành 5 giáp, 4 phe. Mỗi phe, giáp được cấp 2 mẫu ruộng có đủ bộ máy “ngũ hương” quản lý. Sau cách mạng tháng 8 theo chủ trương bỏ đơn vị hành chính cấp Tổng làng Chính Đại được tổ chức là 1 xã. Đầu năm 1947, thực hiện chủ trương thành lập các liên xã, Chính Đại sáp nhập vào xã Kiên Giáp. Sau khi thực dân Pháp nhảy dù Phát Diệm (huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình) và đánh chiếm Điền Hộ, Nhân Phú, Liên Sơn, ngày 17 tháng 12 năm 1949, Uỷ ban kháng chiến hàng chính tỉnh (UBKC HC) ra quyết định số 72 tách làng Chính Đại thuộc xã Kiên Giáp sáp nhập vào xã Điền Hộ. Ngày 29 tháng 6 năm 1954, xã Điền Hộ cùng với Nhân Phú, Liên Sơn giải phóng năm 1956. Thực hiện triển khai nhiệm vụ cải cách ruộng đất, làng Chính Đại chia thành 2 xóm (7 và 8) cho đến ngày nay.

Làng Tòng Chính, với 7 hộ dân đầu tiên của hai dòng họ là họ Trần và họ Phạm từ vùng quê Trà Lũ (Nam Định) di cư vào đây, lập ấp và lập nên làng Tòng Chính vào năm 1830. Làng Tòng Chính gồm các xóm 1, 2, 3, 4 ngày nay. Được tách từ làng Chính Đại năm 1830(1) do hai ông Đinh Đạt Huấn và Đinh Đạt Lương là giáo dân ở Chính Đại đứng ra chiêu dân lập làng nên lấy tên là Tòng Chính (có nghĩa là từ Chính Đại ra) tổng Tân Phong. Năm 1871 làng chia thành 3 giáp: giáp Nam, giáp Tây, giáp Đông. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 làng có khoảng 50 hộ gồm 250 khẩu. 98% bà con theo đạo thiên chúa. Sau cách mạng tháng Tám, làng Tòng Chính sáp nhập với làng Điền Hộ thành xã Điền Hộ. Năm 1958, UBHC Tỉnh đổi tên xã Điền Hộ thành xã Nga Điền làng Tòng Chính thuộc xã Nga Điền cho đến ngày nay.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đăng lúc: 12/12/2017 22:39:36 (GMT+7)

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, xã Nga Điền có 3 làng: Chính Đại, Tòng Chính, Tân Chính. Sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền cách mạng lâm thời được thành lập ở ba làng. Tháng 4 năm 1949, Uỷ ban kháng chiến hàng chính xã Điều Hộ được thành lập, tên xã Điền Hộ có từ đây.

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới chế độ phong kiến tổ chức làng chia thành 5 giáp, 4 phe. Mỗi phe, giáp được cấp 2 mẫu ruộng có đủ bộ máy “ngũ hương” quản lý. Sau cách mạng tháng 8 theo chủ trương bỏ đơn vị hành chính cấp Tổng làng Chính Đại được tổ chức là 1 xã. Đầu năm 1947, thực hiện chủ trương thành lập các liên xã, Chính Đại sáp nhập vào xã Kiên Giáp. Sau khi thực dân Pháp nhảy dù Phát Diệm (huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình) và đánh chiếm Điền Hộ, Nhân Phú, Liên Sơn, ngày 17 tháng 12 năm 1949, Uỷ ban kháng chiến hàng chính tỉnh (UBKC HC) ra quyết định số 72 tách làng Chính Đại thuộc xã Kiên Giáp sáp nhập vào xã Điền Hộ. Ngày 29 tháng 6 năm 1954, xã Điền Hộ cùng với Nhân Phú, Liên Sơn giải phóng năm 1956. Thực hiện triển khai nhiệm vụ cải cách ruộng đất, làng Chính Đại chia thành 2 xóm (7 và 8) cho đến ngày nay.

Làng Tòng Chính, với 7 hộ dân đầu tiên của hai dòng họ là họ Trần và họ Phạm từ vùng quê Trà Lũ (Nam Định) di cư vào đây, lập ấp và lập nên làng Tòng Chính vào năm 1830. Làng Tòng Chính gồm các xóm 1, 2, 3, 4 ngày nay. Được tách từ làng Chính Đại năm 1830(1) do hai ông Đinh Đạt Huấn và Đinh Đạt Lương là giáo dân ở Chính Đại đứng ra chiêu dân lập làng nên lấy tên là Tòng Chính (có nghĩa là từ Chính Đại ra) tổng Tân Phong. Năm 1871 làng chia thành 3 giáp: giáp Nam, giáp Tây, giáp Đông. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 làng có khoảng 50 hộ gồm 250 khẩu. 98% bà con theo đạo thiên chúa. Sau cách mạng tháng Tám, làng Tòng Chính sáp nhập với làng Điền Hộ thành xã Điền Hộ. Năm 1958, UBHC Tỉnh đổi tên xã Điền Hộ thành xã Nga Điền làng Tòng Chính thuộc xã Nga Điền cho đến ngày nay.

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC