Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
377025

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Hợp tác xã theo luật Hợp tác xã 2012

Ngày 15/05/2018 15:03:45

Hợp tác xã Nga Điền tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện theo Luật hợp tác xã

Ngày 10/5/2018 tại Hội trường UBND xã Nga Điền, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Nga Điền đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình hoạt động Luật Hợp tác xã năm 2012.

Dự hội nghị, về phía UBND huyện Nga Sơn có các đồng chí: Mai Ngọc Dũng – Phó trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện và đồng chí Trịnh Thị Diệu – Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện.

Về dự hội nghị còn có các đồng chí: Đỗ Văn Tình – Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Duy Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Vũ Ngọc Huynh – Chủ tịch UBND xã, Trần Duy Minh – PCT HĐND xã, Nguyễn Quốc Bảo – CT MTTQ xã và toàn thể cán bộ, công chức UBND xã, các ông bí thư, xóm trưởng của 8 xóm cũng về dự đông đủ.

HN HTX NN.JPG

Sau 2 năm chuyển đổi hoạt động the Luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã nông nghiệp Nga Điền đã sớm khẳng định được vai trò, vị trí của Mô hình HTX kiểu mới, tạo dựng được niềm tin cho các thành viên HTX, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Cũng như nhiều HTX trong huyện, HTX đã tổ chức lại sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả hơn đó là: dịch vụ thủy lợi tưới tiêu, bảo vệ sản xuất, dịch vụ bảo vệ thực vật và chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa cầy lồng đất. Do làm tốt công tác quản lý, điều hành các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất cho nhân dân do đó năng suất lúa hàng năm đạt trên 120 tạ/ ha/năm. Tổng doanh thu tăng so với trước khi chuyển đổi là 24%.

anh htx.JPG

Nhìn chung, sau khi luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành, HTX nông nghiệp Nga Điền sau khi chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới có những chuyển biến tích cực, hoạt động khá ổn định, Bộ máy quản lý gọn nhẹ, nội dung hoạt động được đổi mới, tính dân chủ được phát huy, thành viên HTX được thảo luận và quyết định phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính được công khai, tài sản vốn được quản lý chặt chẽ đúng quy định, đảm nhiệm nhiều khâu dịch vụ đầu vào mà từng người dân không làm được hoặc làm không hiệu quả như: dịch vụ thủy lợi tưới tiêu, bảo vệ sản xuất, dịch vụ bảo vệ thực vật và chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa cầy lồng đất…. Hàng năm HTX Tổ chức nạo vét kênh mương, mở đường tưới tiêu nước và kết hợp với mở rộng mặt đường theo quy hoạch nông thôn mới với khối lượng đào đắp 15.790,4 m3; Tổ chức khơi thông dòng chảy, vệ sinh kênh mương tưới tiêu là 12 Km; Phát huy có hiệu quả 4 trạm bơm vô ống với tổng cống suất là 14.000 m3/h, luôn đảm bảo cho công tác tưới tiêu kịp thời cho 100% diện tích lúa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuyển đổi mô hình Hợp tác xã theo luật 2012 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: HTX mới tập trung hoạt động các khâu dịch vụ đầu sào, Dịch vụ kinh doanh vật tư nông nghiệp ở phạm vi nhỏ, khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác và chưa được mở rộng, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận còn thấp, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, các tổ chức và doanh nghiệp chưa được thực hiện. Hiệu quả sử dụng vốn của HTX không cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí Đỗ Văn Tình – Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hợp tác xã NN trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Hợp tác xã NN cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Luật HTX 2012, khắc phục tồn tại, yếu kém để người dân phân biệt rõ HTX kiểu cũ, kiểu mới để tham gia nhiều hơn nữa, đặc biệt là thay đổi phương thức sản xuất theo hướng liên kết gắn với tiêu thu sản phẩm nông nghiệp.

Đồng chí Đỗ Văn Tình cũng đề nghị các ban ngành trong xã quan tâm, tạo điều kiện cho Hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX 2012 và Nghị quyết TW 5, khóa XII “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.


Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Hợp tác xã theo luật Hợp tác xã 2012

Đăng lúc: 15/05/2018 15:03:45 (GMT+7)

Hợp tác xã Nga Điền tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện theo Luật hợp tác xã

Ngày 10/5/2018 tại Hội trường UBND xã Nga Điền, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Nga Điền đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình hoạt động Luật Hợp tác xã năm 2012.

Dự hội nghị, về phía UBND huyện Nga Sơn có các đồng chí: Mai Ngọc Dũng – Phó trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện và đồng chí Trịnh Thị Diệu – Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện.

Về dự hội nghị còn có các đồng chí: Đỗ Văn Tình – Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Duy Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Vũ Ngọc Huynh – Chủ tịch UBND xã, Trần Duy Minh – PCT HĐND xã, Nguyễn Quốc Bảo – CT MTTQ xã và toàn thể cán bộ, công chức UBND xã, các ông bí thư, xóm trưởng của 8 xóm cũng về dự đông đủ.

HN HTX NN.JPG

Sau 2 năm chuyển đổi hoạt động the Luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã nông nghiệp Nga Điền đã sớm khẳng định được vai trò, vị trí của Mô hình HTX kiểu mới, tạo dựng được niềm tin cho các thành viên HTX, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Cũng như nhiều HTX trong huyện, HTX đã tổ chức lại sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả hơn đó là: dịch vụ thủy lợi tưới tiêu, bảo vệ sản xuất, dịch vụ bảo vệ thực vật và chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa cầy lồng đất. Do làm tốt công tác quản lý, điều hành các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất cho nhân dân do đó năng suất lúa hàng năm đạt trên 120 tạ/ ha/năm. Tổng doanh thu tăng so với trước khi chuyển đổi là 24%.

anh htx.JPG

Nhìn chung, sau khi luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành, HTX nông nghiệp Nga Điền sau khi chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới có những chuyển biến tích cực, hoạt động khá ổn định, Bộ máy quản lý gọn nhẹ, nội dung hoạt động được đổi mới, tính dân chủ được phát huy, thành viên HTX được thảo luận và quyết định phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính được công khai, tài sản vốn được quản lý chặt chẽ đúng quy định, đảm nhiệm nhiều khâu dịch vụ đầu vào mà từng người dân không làm được hoặc làm không hiệu quả như: dịch vụ thủy lợi tưới tiêu, bảo vệ sản xuất, dịch vụ bảo vệ thực vật và chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa cầy lồng đất…. Hàng năm HTX Tổ chức nạo vét kênh mương, mở đường tưới tiêu nước và kết hợp với mở rộng mặt đường theo quy hoạch nông thôn mới với khối lượng đào đắp 15.790,4 m3; Tổ chức khơi thông dòng chảy, vệ sinh kênh mương tưới tiêu là 12 Km; Phát huy có hiệu quả 4 trạm bơm vô ống với tổng cống suất là 14.000 m3/h, luôn đảm bảo cho công tác tưới tiêu kịp thời cho 100% diện tích lúa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuyển đổi mô hình Hợp tác xã theo luật 2012 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: HTX mới tập trung hoạt động các khâu dịch vụ đầu sào, Dịch vụ kinh doanh vật tư nông nghiệp ở phạm vi nhỏ, khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác và chưa được mở rộng, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận còn thấp, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, các tổ chức và doanh nghiệp chưa được thực hiện. Hiệu quả sử dụng vốn của HTX không cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí Đỗ Văn Tình – Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hợp tác xã NN trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Hợp tác xã NN cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Luật HTX 2012, khắc phục tồn tại, yếu kém để người dân phân biệt rõ HTX kiểu cũ, kiểu mới để tham gia nhiều hơn nữa, đặc biệt là thay đổi phương thức sản xuất theo hướng liên kết gắn với tiêu thu sản phẩm nông nghiệp.

Đồng chí Đỗ Văn Tình cũng đề nghị các ban ngành trong xã quan tâm, tạo điều kiện cho Hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX 2012 và Nghị quyết TW 5, khóa XII “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.


CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC